Happy new year images Happy new year wishes Happy New year 2020

Tarptautinių siuntų vežimo taisyklės

image

TARPTAUTINIŲ SIUNTŲ VEŽIMO TAISYKLĖS

 1. Siuntimui priimamos tik pagal reikalavimus supakuotos siuntos. Siuntėjas atsako už saugią siuntinio pakuotę ir privalo, atsižvelgdamas į pakuotės rūšį, jį supakuoti taip, kad siuntinys būtų apsaugotas nuo sugadinimo bei nepadarytų žalos kitiems siuntiniams. Ant siuntos pakuotės negali būti jokių pašalinių užrašų, brūkšninių kodų ar ženklų. Siuntėjas privalo nurodyti siuntėjo ir gavėjo vardus, pavardes, tikslius adresus, pašto kodus ir telefonų numerius.
 2. Pervežimui priimamos siuntos sudarytos iš vieno ar kelių paketų. Vieno paketo svoris ribojamas iki 30 kg. Maksimalus leidžiamas paketo ilgis į Europą ir ne ES valstybes yra 270 cm. Maksimalus paketo dydis yra 419 cm, ir šį dydį sudaro paketo ilgio ir apimties suma. Apimtis yra apibrėžiama kaip (plotis x 2) + (aukštis x 2) + ilgis. Jei apimtis viršija 330 cm skaičiuojamas papildomas 43,44 € / 150 Lt (su PVM) mokestis už siuntą. Siuntų į Latviją, Estiją ir Angliją bendra kraštinių suma ne didesnė kaip 180 cm.
 3. Siuntos turinys yra patikrinamas siuntų skyriuje. Siuntėjui nesutikus, kad siunta būtų tikrinama, siunta nepriimama. Siuntų skyriaus darbuotojai turi teisę nepriimti siuntos, kurioje yra draudžiamų daiktų arba, kuri yra netinkamai supakuota, taip pat tais atvejais, kai nepateikiama visa reikiama informacija apie siuntėją ir gavėją.
 4. Draudžiami siųsti daiktai: alkoholiniai gėrimai, asmens dokumentai, asmeniniai daiktai *, atskirai siunčiamas, nelydimas bagažas**, augalai, dramblio kaulas ir dramblio kaulo dirbiniai, greitai gendančios prekės, gyvi gyvūnai, gyvūnų odos (laukinių), juvelyriniai dirbiniai ir laikrodžiai (neskaitant bižuterijos papuošalų ir bižuterijos laikrodžių), kurių vertė yra virš 500 USD ar jų ekvivalento vietine valiuta, kailiai, labai vertingi, vienetiniai daiktai (pvz. meno dirbiniai, antikvariniai daiktai, brangakmeniai, auksas ir sidabras), maisto produktai (išskyrus į Angliją), pavojingi kroviniai ir medžiagos, pinigai, jų ekvivalentai ir išankstinio apmokėjimo kortelės, pornografinė medžiaga, sėklos, šaunamieji ginklai, tabakas ir tabako gaminiai, vaistai ir maisto papildai, draudžiama siųsti siuntinius, kurių išvežimas iš tam tikros šalies ir įvežimas į tam tikrą šalį yra draudžiamas įstatymais. „Siuntos autobusais“ neatsako už siuntinius su draudžiamu turiniu. „Siuntos autobusais“ turi teisę bet kuriuo metu nukenksminti arba sunaikinti siuntinius, kurie kelia pavojų kitiems siuntiniams arba trečiųjų asmenų turtui, sveikatai arba aplinkai. Taip pat, draudžiamos: siuntos su būdingais trūkumais, kurios gali ištepti, pakenkti ar sužaloti asmenis, prekes ar įrangą; prekės, kurių transportavimas yra draudžiamas kilmės, tranzito ar paskirties šalyje (pvz. dramblio kaulas ir dramblio kaulo gaminiai); prekės, kurioms taikomas akcizo mokestis (pvz. alkoholiniai gėrimai) ar kurioms tvarkyti reikia specialios įrangos, saugumo priemonių ar leidimų. Pagal galiojančius teisės aktus kai kurios prekės gali būti transportuojamos tik tam tikromis sąlygomis, be to, kai kurias prekes draudžiama transportuoti oru (pvz. skysčius stikliniuose induose).
 5. Siuntimui į Minską ir Gardiną priimami tik neužklijuoti A5 ir A4 formato vokai. Galima siųsti: sutartis, prašymus, pažymas, komercinius pasiūlymus ir pan. Siuntimui nepriimami: lengvųjų automobilių dokumentai, pasai ir jų kopijos, fotografijos, kompaktiniai diskai, žurnalai, bukletai ir pan. Siuntas Minsko ir Gardino autobusų stotyse reikia atsiimti iš vairuotojo nurodytu laiku. Neatsiimtos siuntos grąžinamos į Kauno autobusų stoties siuntų terminalą.
 6. Siuntėjas atsako už siuntinio turinį ir pateiktų duomenų teisingumą. Siuntėjas atsako už visas išlaidas ir žalą, kurią siuntų skyrius patyrė dėl neteisingų ar nepilnų duomenų arba dėl siuntinio pobūdžio (pavojingas, nelegalus, draudžiamas arba pan. siuntinys). Jei siuntos nebuvo įmanoma pristatyti dėl siuntėjo klaidingai pateiktų duomenų, grąžinimo išlaidas apmoka siuntėjas.
 7. Siuntoms į Europą ir ne ES šalis kaina nustatoma atsižvelgiant ir į siuntos tūrinį svorį. Siuntos tūrinis svoris skaičiuojamas pagal formulę: ilgis cm × plotis cm × aukštis cm ÷ 5000. Jei gautasis tūrinis svoris viršija realų siuntos svorį, kaina skaičiuojama pagal tūrinį svorį.
 8. Už siuntinio pervežimo paslaugas moka siuntėjas.
 9. Klientui atsisakius arba apsigalvojus siųsti siuntą, grąžinama siunta ir jos persiuntimo apmokėjimo pinigai, pasiliekant už aptarnavimą ir dokumentų įforminimą 50% siuntimo sumos.
 10. Klientas turi teisę papildomai apdrausti savo siuntą, mokėdamas 10% mokestį nuo norimos draudimo sumos. Nesant papildomam draudimui, siuntų skyrius gali kompensuoti įrodytus tiesioginius nuostolius iki 81,09 € / 280 Lt ir persiuntimo kainą.

*Asmeniniai daiktai paprastai apima nuosavus siuntėjo daiktus, skirtus jo asmeniniam naudojimui ir turimus mažiausiai 6 mėnesius. Įvairiose šalyse naudojami skirtingi asmeninių daiktų apibrėžimai (pagrįsti atitinkamomis muitinės taisyklėmis). Šie apribojimai taikomi tik siuntoms į ne ES šalis.

**Nelydimu bagažu vadinami lagaminai, rankinės, kuprinės, portfeliai ir kitas panašus bagažas, nepriklausomai nuo jų turinio (išskyrus atvejus, kai jie siunčiami tušti, neužrakinti ir tinkamai supakuoti). Šie apribojimai taikomi tik siuntoms į ne ES šalis.

Atnaujinta: 2015-06-05

ATSILIEPIMAI

  Vardas *

  El. paštas

  Žinutė

  valentine week 2020 rose day 2020 propose day 2020 chocolate day 2020 teddy day 2020 promise day 2020 hug day 2020 kiss day 2020